Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ THUẬN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 26/TB-UBND Tổ chức công khai lấy ý kiến người dân về thiết kế xây dựng, tôn tạo khu di tích danh lam thắng cảnh Liên Trì Dục Nguyệt tại thôn Mỹ Thuận 22-03-2023
2 185/UBND V/v giao nhiệm vụ giải quyết ý kiến Kết luận của Bí thư Đảng ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Mỹ Thuận 21-03-2023
3 172/UBND V/v tổ chức tiếp công dân lưu động quý I năm 2023 của Chủ tịch UBND xã tại thôn Thanh Bình 17-03-2023
4 24/TB-UBND Về việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức tiếp công dân lưu động quý I, tại thôn Thanh Bình 17-03-2023
5 38/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023 15-03-2023
6 42/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 10-03-2023
7 37/Kh-UBND Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2023 10-03-2023
8 35/KH-UBND Bảo vệ rừng; Phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã Phổ Thuận năm 2023 07-03-2023
9 33/KH-UBND Ứng dụng Công nghệ thông tin của UBND xã Phổ Thuận năm 2023 06-03-2023
10 34/KH-UBND Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2023 06-03-2023
11 31/KH-UBND Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2023 06-03-2023
12 23/KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Thuận 22-02-2023
13 17/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” tại UBND xã Phổ Thuận 16-02-2023
14 89/UBND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ làm việc với Chủ tịch UBND thị xã 16-02-2023
15 07/TB-UBND THÔNG BÁO Phân công cán bộ, công chức phụ trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 06-02-2023
16 48/UBND V/v thực hiện giải quyết ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy về giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với công dân xã Phổ Thuận 03-02-2023
17 48/UBND V/v thực hiện giải quyết ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy về giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với công dân xã Phổ Thuận 03-02-2023
18 45/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính the cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” tại tại UBND xã Phổ Thuận 02-02-2023
19 47/UBND V/v đăng ký thực hiện phong trào thi đua năm 2023 02-02-2023
20 05/KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của xã Phổ Thuận 16-01-2023
21 số10/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 12-01-2023
22 02/TB-UBND THÔNG BÁO Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Phổ Thuận 04-01-2023
23 04/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành mục tiêu chất lượng năm 2023 áp dụng tại UBND xã Phổ Thuận 04-01-2023
24 01/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã năm 2023 03-01-2023
25 02/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ cho công chức Ủy ban nhân dân xã năm 2023 03-01-2023
26 03/QĐ-UBND Quyết định phân công nhiệm vụ cho Người hoạt động không chuyên trách năm 2023 03-01-2023
27 702/UBND V/v tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023 29-12-2022
28 700/UBND V/v tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023 28-12-2022
29 73/KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị năm 2023 26-12-2022
30 74/KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp công dân lưu động năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phổ Thuận 26-12-2022

Trang thông tin xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3972166

Email: vtphothuan-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Vùng 4, xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi